[1]
Widiyanto, B., Nur Hayati, M. and Arfiani, Y. 2021. Penggunaan Media Video Komik Tema Pencemaran Sebagai Media Ajar IPA untuk Meningkatkan Environment Sensitivity. PSEJ (Pancasakti Science Education Journal). 6, 2 (Oct. 2021), 69-76. DOI:https://doi.org/10.24905/psej.v6i2.124.